LOADING CLOSE

پروتکل امنیتی Wi-Fi Protected Access) WPA)

wpa  pcel.ir

 WPAمخفف دسترسی محافظت شده Wi-Fi  یا Wi-Fi Protected Access می باشد و عبارتست از استانداردهایی که برای افزایش ویژگی های امنیتی WEPطراحی شده است. این تکنولوژی به گونه ای طراحی شده است که بتوان از آن در دستگاه های موجود که از Wi-Fi پشتیبانی کرده و دارای سیستم امنیتی WEPهستند، استفاده نمود. (به عنوان مثال از طریق بروزرسانی نرم افزار این دستگاه ها ).

این تکنولوژی نسبت به WEP دارای دو مزیت است :

  • رمزنگاری داده پیشرفته تر با استفاده از پروتکل TKIP.  این پروتکل کلیدهای رمزنگاری را با استفاده از الگوریتم Hashing به هم ریخته و با افزودن کد بررسی پیوستگی به آن از عدم جعل کلید توسط هکرها اطمینان حاصل می نماید.
  • تایید هویت کاربران با استفاده از پروتکل EAP، این ویژگی در تکنولوژی WEP به عنوان یک نقیصه بشمار می آمد.WEP دسترسی به شبکه های بی سیم را بر اساس آدرس MAC کامپیوترها کنترل می نماید و از آنجا که آدرس MAC به راحتی قابل شناسایی و استفاده توسط هکرها می باشد، روش مناسبی به شمار نمی آید. پروتکل EAP بر اساس کلید رمزنگاری عمومی بسیار ایمن تر عمل نموده و بر این اساس تنها کاربران تایید شده قادر به دسترسی به شبکه خواهند بود.

پاسخ دهید

چهار + 3 =