LOADING CLOSE

پروتکل امنیتیWired Equivalent Privacy) WEP)

Wired Equivalent Privacy (wep)  pcel.ir

WEP مخفف عبارت “Wired Equivalent Privacy است. WEP یک پروتکل امنیتی است که جهت استفاده در شبکه های بی سیم محلی(WLAN) طراحی شده و در استاندارد 802.11b معرفی شده است. WEP به گونه ای طراحی شده که امنیت داده ها در شبکه های بی سیم را در همان سطحی که در شبکه های LAN وجود دارد، تامین نماید.

شبکه های LAN به صورت ذاتی از شبکه های بی سیم امن تر می باشند، چرا که از نظر ساختاری قسمت عمده و یا تمام ساختار آنها در درون یک ساختمان قرار دارد و بدین دلیل از دسترسی های غیر مجاز در امان هستند. اما شبکه های بی سیم که با استفاده از امواج رادیویی فعالیت می کنند از آنجا که همانند شبکه های LAN دارای ساختاری فیزیکی نیستند، بیشتر در معرض نفوذ قرار داشته و آسیب پذیرترند.

هدف WEP تامین امنیت با استفاده از رمزنگاری داده ها در امواج رادیویی به گونه ای که در مسیر انتقال دچار نفوذ نشوند می باشد.امروزه ثابت شده است که این پروتکل به اندازه ای که قبل تر مورد اعتماد بود ایمن نمی باشد. پروتکل WEP در دو لایه پایینی مدل OSI (لایه دیتا لینک و لایه فیزیکی) مورد استفاده قرار می گیرد، در نتیجه قادر به ارایه امنیت داده در مسیر انتقال، مابین دو ایستگاه کاری نمی باشد.

پاسخ دهید

دو × 3 =