LOADING CLOSE

آموزش کانفیگ مودم TP-Link

کانفیگ مودم وایرلس  و معمولی (combo)

پنل جلویی:

چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است:

چراغ Power:  نشاندهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.
چراغ ADSL: در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است
چراغ Internet: در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم با اینترنت این چراغ روش …