LOADING CLOSE

روش های به دست آوردن مک آدرس MAC Address

MAC Address چیست؟

MAC Address یا Media Access Control Address یک شناسه یا ID یکتا (در دنیا) است که توسط  کارخانه سازنده به هر کارت شبکه اختصاص داده می شود. این شناسه یکتا، 48 بیتی است وبر مبنای هگزا دسیمال و به صورت زیر نمایش داده می شود:

43-B3-65-2F-8D-BA

همانطور که می دانید آدرس های IP می …