LOADING CLOSE

چک کردن Noise و Rate خط

برای چک کردن Noise  و Rate  خط ابتدا باید وارد تنظیما ت مودم شویم.

در آدرس بار مرورگر ((Mozilla,IE,Chorme IP مودم را وارد می کنیم (بسته به نوع مارک مودم)

صفحه لاگین باز می شود که در این قسمت یوزر و پسورد را وارد می کنیم.

پس از اینکه وارد تیظیمات مودم شدیم روی سر برگ Satus …