بایگانی برچسب: حالت ناشناس

تیر 30

3 راه برای فعالیت کاربران مهمان با مرورگر گوگل کروم شما

  ممکن است افرادی که مهمان شما هستند پس از مدتی نیاز به وبگردی با کامپیوتر شما داشته باشند. این موضوع از دو جهت بسیار آزاردهنده است! احساس احساس بدی خواهد بود وقتی ببینید کامپیوتر شما در کنترل افراد دیگری است، و آنها می توانند به فعالیت های شما، تاریخچه مرورگرتان و غیره دسترسی داشته …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://pcel.ir/3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af/