LOADING CLOSE

سایت‌های خود را با خط فرمان CMD باز کنید

 

 

 
دستورات خط فرمان ویندوز
با یک ترفند ساده سایت های مورد علاقه خود را با command prompt باز کنید حتما می پرسید چگونه می توان از طریق cmd سایت ها را باز کرد. این روش برای کاربرانی که مرورگر آنها اجرا نمی شود یا از مرورگری استفاده نمی کنند می تواند جایگزین مناسبی باشد.
حتما برای …