پروتکل امنیتیWired Equivalent Privacy) WEP)

WEP مخفف عبارت “Wired Equivalent Privacy” است. WEP یک پروتکل امنیتی است که جهت استفاده در شبکه های بی سیم محلی(WLAN) طراحی شده و در استاندارد 802.11b معرفی شده است. WEP به گونه ای طراحی شده که امنیت داده ها در شبکه های بی سیم را در همان سطحی که در شبکه های LAN وجود دارد، تامین نماید. شبکه های LAN به صورت ذاتی از شبکه های بی سیم امن تر می باشند، چرا که از نظر ساختاری قسمت عمده

Read more